افزایش 2/9 درصدی درآمد مالی چین در 10 ماه نخست 2017

درآمد مالی چین در بازه ژانویه- اکتبر با رشد 9/2 درصدی به 15 تریلیارد یوان (2/27 تریلیارد دلار آمریکا) رسید .
طبق آمار وزارت دارایی این رقم در 9 ماه نخست سال جاری 9/7درصد بود که رشد چشمگیری نسبت به رقم 4/5درصدی بازه مشابه سال 2016 داشت  .
در ماه اکتبر درآمد مالی با رشد 5/4 درصدی به 1/69 تریلیارد یوان رسید .
مخارج مالی در 10 ماه نخست سال با رشد 9/8 درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته به 16/3 تریلیارد یوان رسید. هزینه پروژه های ذخیره انرژی با رشد 28 درصدی به 408 میلیارد یوان رسید.
مخارج مالی در ماه اکتبر 8 درصد افت داشت که وزارت دارایی دلیل آن را سرعت مخارج در ماه های اولیه امسال دانست .
چین سیاست مالی موثر و فعالانه تری برای سال 2017 متعهد شد که کسری بودجه در آن 3 درصد تولید ناخالص یا معادل 4/2 تریلیارد یوان باشد که این رقم در سال 2016 ، 200 میلیارد یوان بود .
منبع : شینهوآ