رونمایی از مرکز خدمات منطقه تجاری آزاد ججیانگ با مدیریت شورای توسعه تجارت بین الملل چین در جوشان

شورای توسعه تجارت بین الملل چین از مرکز خدمات منطقه تجاری آزاد ججیانگ به عنوان هشتمین منطقه از یازده منطقه تجاری آزاد  در ماه نوامبر سال جاری رونمایی نمود.
لو پنگ چی نائب رئیس شورای توسعه تجارت بین الملل چین و شو شیایو معاون شهردار جوشان در این مراسم حضور یافتند و سخنرانی کردند .
به گفته لو آغاز به کار مرکز خدمات منطقه تجاری آزاد گام مهمی به سوی اجرای راهبرد منطقه تجاری آزاد چین برای شورای توسعه تجارت بین الملل چین محسوب می شود . شورای توسعه تجارت بین الملل چین از مزایای روابط گسترده با جوامع تجاری داخلی و خارجی ، رویکردهای توسعه سرمایه گذاری و تجارت ، خدمات کالا در بخش های بازرگانی و قانونی برای ارائه خدمات جامع به شرکت ها در منطقه تجاری آزاد و توسعه جوشان و استان ججیانگ برخوردار است .
به گفته شو از زمان تاسیس منطقه تجاری آزاد ، استان ججیانگ در زمینه تجهیزات از جمله نفت دست به اصلاح و نوآوری زده است و منطقه تجاری آزاد در سطح بین المللی شهرت یافته است . مرکز خدمات به شرکت ها در منطقه در زمینه دسترسی به خدمات قانونی و بازرگانی باکیفیت ، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری و ساخت محیط تجاری بین المللی و قانونی کمک کرده است . وی افزود : منطقه تجاری آزاد به صورت فعال در رویدادهای توسعه سرمایه گذاری و تجاری برگزار شده از سوی شورای توسعه تجارت بین الملل چین شرکت خواهد کرد .
منبع : شورای توسعه تجارت بین الملل چین