صنعت خدمات چین محرک رشد تولید ناخالص داخلی

طبق گزارش اداره ملی آمار چین ، شرکت های چینی در بخش خدمات به دلیل افزایش تقاضا در بخش خدمات و افزایش با ثبات قیمت ها در سه ماهه نخست سال شاهد رشد بازده بود .
طبق این گزارش بازده اجرایی این شرکت ها در سه ماه نخست سال نسبت به بازه مشابه سال گذشته 31/4 درصد افزایش یافت که این رقم8/6 درصد بالاتر از هشت ماهه نخست سال است .
رشد بازده بخش خدمات سریع تر از سرعت رشد در بخش صنعتی بوده است که نسبت به سال گذشته 22/8 درصد افزایش داشته است.
به گفته لیو آیهوا سخنگوی اداره آمار بخش صنعت نقطه عطفی در اقتصاد چین محسوب می شود ، این در حالی است که شاخص های کلان اقتصادی در ماه اکتبر روند نزولی داشتند.
به گفته لیو در نشست مطبوعاتی پکن ، افزایش سریع تقاضای خدمات موجب افزایش با ثبات قیمت ها شده است که موجب عملکرد خوب سودآوری شرکت ها در بخش خدمات شده است .
حجم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی چین با روند ثابتی افزایش یافته است و در سال 2015 از مرز 50 درصد گذشت که این موضوع بیانگر بهبود ساختار اقتصادی است .
به گفته چو تیانشی کارشناس اقتصاد گروه ANZ ، افزایش رشد بازده در بخش خدمات نشان دهنده تغییر روند مصرف در چین است .
به گفته وی تقاضای مصرف به تدریج از کالا به خدمات در حال تغییر است. این موضوع نیز به حفظ ثبات بازار کار طی تحول اقتصادی کمک می کند .
به گزارش اداره ملی آمار ، شاخص مربوط به فعالیت های اقتصادی در بخش خدمات در ماه اکتبر 53/5 درصد بود . موارد بیش از 50 ، نشان دهنده گسترش است و موارد پایین تر از 50 نشان دهنده کاهش است .
در بخش هتل ها ، خرده فروشی ، لجستیک هوانوردی ، ارسال ، مخابرات و فناوری اطلاعات شاهد گسترش سریع  تری بوده ایم و شاخص فعالیت تجاری آن ها ا زمرز 55 درصد گذشت .
به گفته اقتصاددانان علیرغم کاهش آهسته فعالیت های اقتصادی در ماه اکتبر و رشد آهسته تولیدات صنعتی و سرمایه گذاری ، بخش خدمات با وجود تنظیم سیاست هایی برای حمایت از مصرف خانگی همچنان عامل مهمی در رشد اقتصاد کشور محسوب می شود .
به گفته لی شونلی کارشناس اقتصاد بورس ژانگ تای ، چین به منظور رونمایی از پتانسیل های مصرف به بهبود امنیت شبکه های اجتماعی و رفاه اجتماعی از جمله آموزش عمومی ، مراقبت از سالمندان و خدمات بهداشتی نیاز دارد .
به گفته لی کاهش هزینه های خانوارها در بخش مالی و دارایی از مخارج مصرفی و افزایش تقاضای خدمات حمایت می کند .
منبع : چاینادیلی