چهاردهمین نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت در شهر شیامن از روز 8 سپتامبر شروع به کار نمود


به نقل از آقای مجید رضا حریری نایب رئیــس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  در شیامن : در این رویداد اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  با ایجاد پاویون ایران به وسعت 320 متر مربع به عنوان بزرگترین پاویون کشورهای خارجی شرکت فعال دارد و از 13 استان کشور شامل فارس ، کرمان ، کرمانشاه ، زنجان ، مرکزی ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، یزد ، همدان ، قزوین ، گلستان ، سمنان ، مازندران شرکت فعال داشته و با برپایی پاویونی شکیل به تشویق شرکت کنندگان به سرمایه گذاری در ایران پرداخته و در این پاویون هر یک از استانهای شرکت کننده به پروژه های تعریف شده آماده سرمایه گذاری را به بازدید کنندگان وعلاقه مندان به سرمایه گذاری در ایران ارائه می دهند .
این پاویون توسط اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  برپا  و مدیریت می شود و در این راه این اتاق از حمایت کامل سازمان سرمایه گذاری برخوردار بوده است .
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه آقای بهروز علیشیری معاونت وزیر اقتصاد  و رئیس سازمان سرمایه گذاری و آقای عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به عنوان مهمان ویژه به نمایندگی از دولت ایران شرکت داشتند.