استعلام بر خط اطلاعات گمرک از سوي تعزيرات حکومتي

گمرک ايران از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي، امکان استعلام برخط اطلاعات گمرکي ازجانب سازمان تعزيرات حکومتي را فراهم کرد.

هم اکنون استعلام برخط اطلاعات ازجانب تعزيرات حکومتي استان هاي بوشهر هرمزگان يزد و تهران و همچنين دبيرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز يزد در سامانه پنجره واحدتجارت فرامرزي انجام مي شود.
اهميت اين موضوع بدليل رسيدگي سازمان تعزيرات حکومتي به همه ¬پرونده هاي قاچاق کالا و ارز است و اين سازمان در خصوص پرونده هاي متشکله قاچاق نياز به دسترسي اطلاعات گمرک دارد.
با اين اقدام گمرک که يکي از طرح هاي 100روز نخست¬ دولت دوازدهم بوده، استعلام کاغذي حذف شد.

خبرگزاری صدا و سیما