باستانی در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن: سال گذشته حدود 18 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تزریق شد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:سال گذشته حدود 18 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تزریق شد و از ابتدای سال جاری تاکنون به 14 هزار واحد تولیدی در استان های مختلف مبالغی تخصیص داده شده است.
از خانه ملت، سعید باستانی در تشریح نشست امروز (سه شنبه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: رضا رحمانی معاون وزیر صنعت امروز در کمیسیون حضور یافت و گزارشی درباره عملکرد طرح رونق تولید به اعضای کمیسیون و اقداماتی که سال گذشته و در سال جاری در این حوزه صورت گرفته ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که براساس طرح رونق تولید مقرر شد که به برخی کارخانه ها که مشکل آنها تزریق پول است و مشکل مالی دارند تسهیلات ارائه شود، افزود: برخی از شرکت هایی که مشکل دارند ضرورتا مشکل آنها مالی نیست و مشکل آنها مدیریتی، کارگری و قدیمی شدن محصولات است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات بنگاه های تولیدی بحث نقدینگی است، ادامه داد: براساس این طرح مقرر شد که بدون احتساب اینکه شرکت ها دارای چک برگشتی هستند یا خیر و یا اینکه بدهکار بانکی هستند یا خیر این منابع به واحدها تزریق شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 18 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تزریق شد، یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون به 14 هزار واحد تولیدی در استان های مختلف برخی مبالغ تخصیص داده شده است که براساس آمار علاوه بر اینکه در برخی موارد افزایش اشتغال داشته ایم کاهش چشمگیری در تعطیلی کارخانه ها به وجود آمده است که میزان کاهش را به شدت نشان داده و جلوی تعطیلی ها را در یک مقطعی گرفته است.
وی با بیان این که برخی نگرانی ها درباره تاثیرگذاری بیشتر این طرح وجود دارد، افزود: یکی از این نگرانی ها سود تسهیلات 18 درصدی این طرح است و این میزان سود برای بسیاری از حوزه ها به ویژه صنایع دستی جذابیت ندارد، به ویژه در حوزه معادن ورود بسیار کم بوده است و در برخی موارد که ورود پیدا کرده بخش عمده آن صرف بدهی های بانکی شده است که البته در هر حال یک مرحله پیشرفت کرده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقرر شد که مشکلات عمومی حوزه صنعت مجددا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.

ایرنا