در هشت ماهه امسال؛ پرداخت بيش از 37 هزار ميليارد ريال تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام

در هشت ماهه امسال تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن و بخش بازرگاني به ترتيب افزايش 14.7 و 9.8 درصدي داشت.
تا پايان آبان ماه امسال به پنج هزار و 431 طرح با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد در راستاي اقتصاد مقاومتي در مجموع 37 هزار و 266 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.
با توجه به گزارش وضعيت شاخص‌هاي بخش صنعت، معدن و تجارت، تسهيلات پرداختي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بخش صنعت و معدن در هشت ماهه 96 بيش از 106 هزار ميليارد تومان بوده است که با احتساب ميزان اين تسهيلات در مدت مشابه سال 95 ( بيش از 92 هزار ميليارد تومان) 14.7 درصد رشد داشت.
تسهيلات پرداختي هشت ماهه امسال به بخش صنعت و معدن 29.8 درصد از کل تسهيلات پرداختي بانکها و موسسات اعتباري بود و در هشت ماهه سال گذشته اين رقم 28.5 درصد کل تسهيلات بود.
در حوزه بازرگاني نيز در هشت ماهه امسال بيش از 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد که معادل 14.2 درصد از کل تسهيلات بود و با توجه به تسهيلات پرداختي در مدت مشابه سال گذشته (بيش از 46 هزار ميليارد تومان) با افزايش 9.8 درصدي روبه رو بود.
همچنين در هشت ماهه امسال 47 طرح صنعتي، معدني و تجاري با سرمايه گذاري 2.1 ميليارد دلار در هيئت سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيد که با توجه به تصويب 42 طرح با رقم سرمايه گذاري 4.8 ميليارد دلار در مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ تعدادي 11.9 درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 56.6 درصد کاهش داشت.
در راستاي تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي کوچک، متوسط و طرح‌هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد در راستاي اقتصاد مقاومتي نيز تا پايان آبان‌ماه امسال در مجموع 37 هزار و 281 طرح ثبت‌نام کردند که 15 هزار و 558 طرح به ارزش 113 هزار و 66 ميليارد ريال به بانک‌هاي عامل معرفي شدند.
همچنين دو هزار و 276 طرح به ارزش 20 هزار و 899 ميليارد ريال از طريق انجام فرآيند رونق توليد و يک هزار و يکصد طرح به ارزش 9 هزار و 71 ميليارد ريال انتقالي از سال 95 بوده است.
تا پايان آبان ماه امسال به پنج هزار و 431 طرح با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد در راستاي اقتصاد مقاومتي در مجموع 37 هزار و 266 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.
بيشترين تعداد طرح‌هاي دريافت کننده تسهيلات در استان اصفهان با 340 طرح بوده است که به اين طرح‌ها در مجموع يک هزار و 990 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است. همچنين بيشترين ميزان پرداختي با حدود چهار هزار ميليارد ريال مربوط به استان البرز بوده است که به 247 طرح اين استان پرداخت شد.

خبرگزاری صدا و سیما