حجم جذب پول خارجی در پسابرجام

دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه دو سالگی برجام، جدیدترین آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی را اعلام کرد. براساس داده‌های منتشر شده، هیات سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام ۱۳۹ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده است.
آمار اعلام شده در حالی است که طی هفته‌های اخیر آمارهای متضادی از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی منتشر شده که در میزان سرمایه‌گذاری خارجی، کشورهای سرمایه‌گذار و... با یکدیگر مطابقت ندارند. با این حال براساس آخرین آمارهای دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پیش‌ و پس از برجام تفاوت معناداری دارد؛ به‌طوری که کشور در سال ۲۰۱۵ توانست در همه بخش‌ها فقط ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌ خارجی جذب کند.۵۰ طرح از ۱۳۹ پروژه مصوب با سرمایه‌گذار خارجی پس از برجام به بهره‌برداری رسیده و ۸۹ پروژه آن نیز در مراحل اجرا است و در این میان اسپانیا، آلمان و ایتالیا کشورهای عمده سرمایه‌گذار در ایران پسابرجام هستند و در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری روابط سرمایه‌گذاری و تجاری وارد ایران شدند و سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور شتاب گرفت. براساس این گزارش فرصت‌های ایجاد شده پس از برجام ارتقای رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور از ۷ به ۶ را منجر شد و امکان‌پذیر شدن جذب تسهیلات خارجی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تشویق متقابل و حمایت سرمایه‌گذاری، رفع محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکان‌پذیری تحقق هرچه بیشتر برون‌گرایی در اقتصاد از دیگر نتایج به‌دست آمده برجام است.

دنیای اقتصاد