در دومین سالگرد امضای توافق هسته ای اعلام شد: تصویب 139طرح صنعتی،معدنی و تجاری به ارزش 8.2میلیارد دلار در پسابرجام

هیات سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) 139 پروژه با حجم سرمایه‌گذاری هشت میلیارد و 200 میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده است.
دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سرمایه گذاری خارجی در شرایط پیش و پس از برجام تفاوت معناداری دارد؛ به طوری که کشور در سال 2015 توانست در همه بخش‌ها فقط 2 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
اینک اما پس از برجام 50 طرح از 139 پروژه مصوب با سرمایه گذار خارجی به بهره‌برداری رسیده است و 89 پروژه آن نیز در مراحل اجرا است.
اسپانیا، آلمان و ایتالیا کشورهای عمده سرمایه‌گذار در ایران پسابرجام به شمار می روند.
در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری روابط سرمایه‌گذاری و تجاری وارد ایران شدند و سرمایه گذاری خارجی در کشور شتاب گرفت.
فرصت های ایجاد شده پس از برجام بهبود رتبه ریسک سرمایه گذاری در کشور از 7 به 6 را منجر شد.
امکانپذیر شدن جذب تسهیلات خارجی برای توسعه سرمایه گذاری‌ها، افزایش شمار موافقت‌نامه‌های تشویق متقابل و حمایت سرمایه‌گذاری، رفع محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکان‌پذیری تحقق هرچه بیش‌تر برون‌گرایی در اقتصاد از دیگر نتایج به دست آمده برجام است.
به گزارش ایرنا، در پی آغاز اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) از دی ماه 1394 بسیاری از ارتباط ها با شرکت های خارجی از سر گرفته شد.

ایرنا