مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اعلام کرد: تراز تجاری امسال منفی می‌شود/نسیه فروشی باید فعال شود

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه تراز تجاری امسال منفی می‌شود، گفت: علیرغم رشد صادرات، تراز تجاری منفی خواهد شد، این در حالی است که نسیه‌فروشی باید فعال شود.

سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در همایش تامین مالی صادرات گفت: سال ۸۰که یکسان سازی ارز صورت گرفت ۳.۵ میلیارد دلار کل صادرات کشور بود و سال‌های متمادی صادرکنندگان برای صادرات باید پیمان می سپردند؛ این در حالی است که سه تا ۹ درصد از تراز تجاری ایران در سال های ۵۶ تا ۶۹ مربوط به صادرات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در دو سال گذشته تراز تجاری ما مثبت شده و امسال هم تصور می شود با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات از سال گذشته بیشتر می شود، ولی ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات بیشتر، منفی شود؛ این درحالی است که موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن می تواند تولید را حرکت دهد.
وی تصریح کرد: تامین مالی صادرات یعنی نسیه فروشی و یعنی اینکه بتوانیم کالایمان را به خارج از کشور صادر کنیم و خریداران کالای ما یک سال و شش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگیرد. در این میان، سال ۶۹ و ۶۸ و حتی در دوران جنگ در بانک مرکزی خط اعتباری ال سی های پتروشیمی باز شد و بعدها فاینانس ها را انجام دادیم و اگر امروز رقم ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات پتروشیمی داریم، به خاطر آن کار در آن زمان بوده است.
سیدعلی با بیان اینکه در سال ۲۰۰۲ ایران بزرگترین جذب کننده فایناس میان مدت و بلند مدت در دنیا بوده است؛ خاطرنشان کرد: از کل فاینانس که ۲۰۰ میلیارد دلار بود ۳۰ میلیارد دلار آن یعنی ۱۵ درصد کل فاینانس های بلندمدت و میان مدت در دنیا را ایران جذب کرده بود؛ در این میان ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جی دی پی هر کشور می‌تواند، برای آن کشور بدهی ایجاد کند. در بحث کاهش ریسک کشوری فاکتورهایی که ما در دنیا ارائه کردیم در مقام مقایسه با سایر کشورهایی که در گروه ۲ یا ۳ دارند، ایران وضعیت بهتری داشته است.
وی افزود: ذخایر بالا و بدهی ۳ تا ۴ میلیارد دلاری که سررسید نشده وضعیت رشد اقتصادی که سال گذشته داشتیم، باعث شد که گروه ریسک تجاری ایران کاهش پیدا کند و امیدواریم در این زمینه به گروه ۳ و ۴ برسیم.ما باید نسیه فروشی را فعال کنیم و دادن خط اعتباری به بقیه بانک ها در دنیا با عنوان اعتبار خریدار می تواندباعث شود که صادرکننده پول خود را نقد بگیرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: در صندوق ضمانت صادرات اطلاعات ما با موسسات اعتبار سنجی دنیا برقرار است و ما می‌توانیم ظرف یک هفته مشتری صادرکننده را را در هر کجای دنیا اعتبار سنجی کنیم و سقف اعتباری مشتری مد نظررا اعلام می کنیم؛ اگر صادرکننده خواست از شرکت و کارخانه‌ای جنسی را به صورت نسیه دریافت کند، ولی صادرکننده را آن شرکت قبول نداشت، صاردکننده می تواند به صندوق ضمانت صادرات مراجعه کند و ضمانت نامه اعتباری و تولیدی از ما بگیرد و به آن ها تحویل دهید و صادرکننده پس از ۶ ماه پول خود را به طرف مقابل بپردازد و حتی اگر صادرکننده نتوانست پول را بپردازد، شرکت می تواند با آن ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات پول خود را دریافت کند.
وی افزود: صندوق ضمانت از صادرات برای بیمه ریسک سرمایه گذاری در کشور هم اقداماتی انجام می دهد و ما ریسک سیاسی آن را به عهده می گیرد و برای کشور عراق و افغانستان یک درصد کارمزد در سال از صادرکنندگان دریافت می‌شود.

مهر