کارنامه تجارت ایران و چین

نائب رییس اتاق ایران و چین با بیان این که میزان مبادلات ایران و چین در 2017، 37.2 میلیارد دلار بوده است توضیح داد: واردات از چین فقط باید از طریق تجار و آن هم با داشتن کارت بازرگانى انجام شود بنابراین واردات با روش هاى دیگر قاچاق است.

مجیدرضا حریرى با بیان این که مجموع واردات سال 2017 حدود 18 میلیارد دلار بود تصریح کرد:  در مقایسه با سال گذشته صادرات 18 درصد و واردات 27 درصد رشد داشته است به عبارت دیگر تجارت با چین در سال 2017، 23 درصد رشد داشته است.
نائب رییس اتاق ایران و چین با تاکید بر اینکه چین بزرگ ترین بازار واردات و صادرات غیر نفتى براى ایران است، گفت: میزان مبادلات با چین در سال 2017،  37.2 میلیارد دلار بوده است و آنطور که آمار نشان می‌دهد میزان صادرات نسبت به واردات حدود 150 میلیون دلار بیشتر بوده است.
نائب رییس اتاق ایران و چین با اشاره به اینکه مانند بسیاری از کشورها، عمده صادرات ایران به چین است، اضافه کرد: میزان مبادلات با کشور چین به قیمت هاى جهانى مواد اولیه و انرژى بستگى دارد بنابراین هر چه این موارد افزایش پیدا کنند، میزان مبادلات نیز بیشتر مى شود و بالعکس.
حریرى با بیان این که بالاترین رکورد مبادلات با چین مربوط به سال 2014 به میزان 52 میلیارد دلار است گفت: این رقم در سال 2015 به 31 میلیارد دلار، در سال 2016 به 34 میلیارد دلار و در سال 2017 به 37 میلیارد دلار رسید.
وى ادامه داد: در سال 2014 قیمت نفت 100 دلار بود اما در سال هاى بعد این رقم به 40 دلار نیز رسیده است.
نائب رییس اتاق ایران و چین با تاکید بر این که زنجیره روابط ایران با چین به قیمت مواد اولیه و انرژى بستگى دارد، تصریح کرد: براى ایران، کشور چین بزرگ ترین بازار صادرات و واردات است.


اقتصاد آنلاین