چین مقصد اصلی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر در سال 2017

چین در سال 2017 مقصد اصلی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر بوده است و سرمایه گذاری در این بخش با رشد 31 درصدی نسبت به سال گذشته به 6/126 میلیارد دلار رسید.
طبق گزارش بخش محیط زیست سازمان ملل متحد ، سرمایه گذاری جهانی در بخش انرژی های تجدیدپذیر در سال 2017 به عنوان هشتمین سال پیاپی از مرز 200 میلیارد دلار گذشت و از سال 2004 مجموع سرمایه گذاری تمامی کشورها در منابع انرژی های پاک به 9/2 تریلیارد دلار رسید.
گزارش روند جهانی سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر سال 2018 به صورت مشترک و با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ، دانشکده فاینانس و سرمایه گذاری فرانکفورت ، مرکز مشارکتی شرایط و فاینانس انرژی های پایدار برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و بخش فاینانس انرژی های جدید بلومبرگ منتشر گردید.
در سال گذشته ظرفیت انرژی های خورشیدی جدید جهان به 98 گیگاوات رسید که این رقم خیلی بیشتر از مازاد خالص سایر گونه های تولید انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر غیرخورشیدی ، سوخت های فسیلی و انرژی هسته ای می باشد.
چین شاهد افزایش بی سابقه 53 گیگاواتی بوده است که بیش از نصف مجموع جهانی است و سرمایه گذاری در این بخش با رشد 58 درصدی به 5/86 میلیارد دلار رسید.
به گفته اریک سولهیم مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد افزایش بی سایقه سرمایه گذاری در بخش انرژی خورشیدی بیانگر چگونگی تغییر الگوی انرژی جهانی و مزایای اقتصادی ناشی از این تغییر است.
به گفته وی سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر موجب مشارکت افراد بیشتری در جریان اقتصاد ، اشتغال زایی ، بهبود کیفیت مشاغل و افزایش دریافتی و حقوق می شود . وی در ادامه افزود انرژی پاک به معنی آلودگ کمتر و به بیان دیگر محیط سالم تر و شادتر می باشد.
منبع : چاینا دیلی