گزارش : تداوم روند صعودی تکانه رشد اقتصادهای بزرگ در حال ظهور

براساس گزارش اجلاس بائو آسیا (BFA) تکانه رشد اقتصادهای بزرگ درحال ظهور در سال 2017 به دلیل افزایش تدریجی تقاضا خارجی و ثبات تقاضا مصرف داخلی روند صعودی دارد.
این گزارش تحت عنوان "گزارش سالانه  توسعه اقتصادهای در حال ظهور 2018 " در نشست مطبوعاتی کنفرانس سالانه اجلاس بائو آسیا مورخ 11 – 8 آوریل واقع در استان هاینان چین منتشر شد.
اقتصاد بزرگ بازارهای در حال ظهور که در این اجلاس E11 نام گرفت به اقتصادهای عضو گروه G20 از جمله آرژانتین ، برزیل ، چین ، هند ، اندونزی ، کره ، مکزیک ، روسیه ، عربستان سعودی ، جنوب آفریقا و ترکیه اشاره دارد.
این کشورها در سال 2017 شاهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 1/5 درصدی یا افزایش سالانه 5/0 درصدی بوده اند.
طبق این گزارش این رشد 4/1 درصد بالاتر از میانگین جهانی بود و کشورهای عضو E11 را به کشورهای پیشگام در میان بازارهای درحال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه تبدیل کرد.
این گزارش  به تحلیل توسعه جدید رشد اقتصادی ، استخدام و درآمد ، اصول پولی و قیمت ، تجارت بین الملل ، سرمایه گذاری مستقیم بین الملل ، اقلام بین المللی ، بدهی ها و بازارهای فاینانس پرداخت.
چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد در حال ظهور رشد اقتصادی متوسط رو به بالای 9/6 درصدی را در سال 2017 تجربه کرد و یک سوم رشد اقتصاد جهانی را موجب شد و همچنان بیش ترین سهم را در اقتصاد جهان از آن خود کرده است.
بر اساس این گزارش روسیه و برزیل خود را از رکود اقتصادی نجات دادند و رشد اقتصادی آن ها از منفی به مثبت تبدیل شد .
در سال 2017 بازار مشاغل اقتصادهای در حال ظهور وضعیت باثباتی داشت و در مواردی با کاهش فشار تورم ، تقویت چرخه تجارت بین الملل و ثبات بازار مالی شد. با این حال سطح بدهی این کشورها رو به افزایش است و رشد تجارت بین الملل شان نیز ضعیف است .
منبع : شینهوآ