شروط ترخیص کالای صدور قطعی برگشتی اعلام شد

گمرک ایران اعلام کرد: ترخیص کالای صدور قطعی برگشتی منوط به بازپرداخت وجوه دریافتی، اعاده امتیازات استفاده شده وجوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تمام گمرکات اجرایی اعلام کرده که باید قبل از ترخیص کالا نسبت به چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت کالای صادراتی از بانک مرکزی و نسبت به دریافت امتیازات و جوایز صادراتی از سازمان توسعه تجارت استعلام کنند و در صورت عدم استفاده از تسهیلات یاد شده و یا اعاده امتیازات مربوطه با رعایت مقررات مربوطه نسبت به مورد اقدام کنند.

شروط ترخیص کالای صدور قطعی برگشتی اعلام شد