کشاورز زاده سفیر ایران در چین شد

«محمد کشاورز زاده» به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در چین منصوب شد و طی روزهای آینده عازم محل ماموریت می شود.

به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه،سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مطلب اظهار داشت: به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهوری اسلامی ایران محمد کشاورززاده به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین منصوب شد و طی روزهای آینده عازم محل ماموریت می شود. 

کشاورززاده هم اکنون دستیار وزیر و مدیر کل آمریکا وزارت خارجه است و پیش از آن نیز سفیر ایران در کشورهای ونزوئلا و ازبکستان بوده است.

پیش از این علی اصغر خاجی سفیر ایران در چین بود که با اتمام دوره ماموریت وی، عبدالناصر همتی بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین منصوب شد. با این حال و با انتصاب همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی وی هم به تهران بازگشت.

 

ایرنا