تاثیر 40 درصدی منطقه آزاد تجاری بر واردات و صادرات شانگهای در 10 ماه نخست سال 2018


منطقه آزاد تجاری شانگهای با مساحت 120 کیلومتر مربع تاثیر 42/9 درصدی بر مجموع واردات و صادرات این شهر در 10 ماه نخست سال جاری داشته است .

این آمار چند روز پس از انتشار مجموعه اقدامات شورای دولتی در راستای حمایت از مناطق آزاد تجاری و تعمیق اصلاح و گشایش منتشر گردید.

طبق آمار گمرک شانگهای از زمان راه اندازی این منطقه (حدود 5 سال پیش) بیش از 19هزار شرکت جدید ثبت گردیده اند که اکنون مجموع آن ها برابر 28 هزار شرکت است .

مجموع حجم واردات و صادرات منطقه آزاد تجاری شانگهای در 10 ماه نخست سال جاری با رشد 5/8 درصدی به 1/21 تریلیارد یوان (174 میلیارد دلار) رسید. منطقه آزاد تجاری شانگهای اولین منطقه آزاد تجاری چین است که در سال 2013 راه اندازی شد. پس از آن چین 12 منطقه آزاد تجاری دیگر راه اندازی نمود . بزرگ ترین منطقه آزاد تجاری چین اخیراً در هاینان افتتاح گردید.

منطقه آزاد تجاری در ارتقا اصلاح و گشایش کشور پیشگام است . تاکنون 153 مورد از اقدامات صورت گرفته در این مناطق در سایر بخش ها و مناطق اجرا شده است .

طبق اسنادی که اخیراً منتشر گردید بیش از 50 اقدام برای ایجاد فضای مطلوب سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ، مخصوصاً در زمینه تسهیل تجاری ، نوآوری مالی و پیشبرد بخش منابع انسانی صورت خواهد گرفت .

منبع : شینهوآ