رشد 11/1 درصدی تجارت خارجی چین در 11 ماه نخست چین

بنابر آمار گمرک چین ، تجارت کالای چین با رشد سالانه 11/1 درصدی در 11 ماه نخست سال جاری به 27/88 تریلیارد یوان (حدود 4 تریلیارد دلار) رسید .

این مبلغ در حال حاضر از مجموع ارزش تجارت خارجی چین در سال گذشته پیشی جسته است .

صادرات در بازه ژانویه – نوامبر با رشد 8/2 درصدی به 14/92 تریلیارد یوان رسید این درحالی است که واردات با رشد 14/6 درصدی به 12/96 تریلیارد یوان رسید که در نهایت موجب مازاد تجاری 1/96 تریلیارد یوانی شد که با 21/1 درصد کاهش همراه بود.

در 11 ماه نخست سال جاری صادرات و واردات محصولات گروه تجاری عمومی با رشد 13/9 درصدی به 16/13 تریلیارد یوان رسید و 57/9 درصد از مجموع تجارت خارجی را تشکیل داد که نسبت به بازه مشابه سال گذشته 1/4 درصد افزایش یافت. تجارت چین با اتحادیه اروپا با رشد 8/7 درصدی به 4/1 تریلیارد یوان رسید و 14/7 درصد از مجموع حجم تجارت چین را تشکیل می دهد. تجارت چین با آمریکا با افزایش 7/2 درصدی به 3/83 تریلیارد یوان رسید که 13/7 درصد از مجموع می باشد.

تجارت با کشورهای عضو آسه آن با رشد 12/9 درصدی به 3/55 تریلیارد یوان رسید که 12/7 درصد از کل و همچنین تجارت با ژاپن با رشد 6/1 درصدی به 1/98 تریلیارد یوان رسید که 7/1 درصد از کل است.

تجارت با کشورهای مجاور کمربند و جاده با رشد 14/4 درصدی به7/62 تریلیارد یوان رسید که سرعت رشد آن بیشتر از میانگین رشد بود.

شرکت های خصوصی چین با سهم 39/6 درصدی از تجارت کل نقش مهمی ایفا می کنند که سهم آن نسبت به بازه مشابه سال گذشته 1/2 درصد افزایش یافت.

 

شینهوا