سهم نيم درصدي چيني‌ها از توليد خودروهاي سواري در ايران


آمار نشان مي‌دهد كه در هفت ماهه امسال سهم برندهاي چيني از كل توليد خودروهاي سواري كشور حدود نيم درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مدت 994 دستگاه ليفان، 176 دستگاه لوبو و سه هزار و 44 دستگاه ماتيز (MVM) در كشور توليد شد و به اين ترتيب سهم محصولات چيني از كل توليد خودروهاي سواري كشور به 0.56 درصد رسيد.
در هفت ماهه امسال سهم محصولات ژاپني (البته بدون احتساب گراند ويتاراي سوزوكي) از كل توليد خودروهاي سواري كشور نيز به 0.23 درصد رسيد. ماكسيما و قشقايي برندهاي ژاپني موجود در سبد محصولات خودروسازان ايراني محسوب مي‌شوند كه طي اين مدت درمجموع 1773 دستگاه از آن در ايران توليد شد.
در همين مدت سهم دو برند آلماني موجود در شركت‌هاي خودروسازي ايران يعني بنز و فولكس‌واگن گل از كل توليد خودروهاي سواري كشور تنها چهار هزارم درصد بود. در اين مدت 22 دستگاه فولكس‌ گل و 15 دستگاه بنز در كشور توليد شد.
اما دو برند اصلي موجود در بازار خودرو ايران يعني برندهاي متعلق به فرانسه و كره‌جنوبي در هفت ماهه امسال بيشترين سهم را از توليد داخلي به خود اختصاص دادند. در اين مدت 41.46 درصد از كل توليد خودروهاي سواري كشور مربوط به برندهاي پژو سيتروئن و رنو بود. همچنين 47.66 درصد از توليد خودروي كشور متعلق به برندهاي كره‌اي شامل كياموتورز و هيونداي بود. به اين ترتيب مجموع سهم برندهاي فرانسوي و كره‌اي در هفت ماهه امسال از كل توليد خودروهاي سواري كشور به بيش از 89 درصد رسيد.
همچنين سهم برندهاي داخلي شامل سمند و تيبا به حدود 9.2 درصد رسيد.

خبرگزاری ایسنا