چين ورود سرمايه‌هاي خارجي را كنترل مي‌كند


خبرگزاري فارس : معاون بانك مركزي چين تاكيد كرد اين كشور براي جلوگيري از ادامه روند صعودي نرخ تورم تدابير ويژه اي را براي كنترل ورود سرمايه هاي خارجي اتخاذ كرده است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه ما دلون تصريح كرد سياستهاي جديد فدرال رزرو آمريكا در تزريق 600 ميليارد دلار نقدينگي بيشتر به اقتصاد اين كشور موجب هجوم سرمايه هاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه به خصوص چين شده است .
وي افزود: بانك مركزي چين از كليه ابزارهاي پولي و ارزي براي مديريت و كنترل بهينه سرمايه هاي خارجي استفاده خواهد كرد .
در حالي كه فدرال رزرو آمريكا براي خروج كامل اين كشور از بحران و ركود مالي سياست كاهش ارزش دلار را در پيش گرفته كشورهاي در حال توسعه و برخي كشورهاي توسعه يافته به شدت نسبت به اتخاذ اين سياستها انتقاد كرده اند . نرخ تورم چين در ماه اكتبر به بالاترين حد خود طي 25 ماه اخير رسيده است .
وي در ادامه بار ديگر ضمن رد فشارهاي غرب براي اصلاح سريع نظام ارزي و سياستهاي تجاري گفت فشارهاي خارجي هيچ تاثيري بر روند اصلاح سياستهاي ارزي و تجاري چين نخواهد داشت و پكن بر اساس برنامه تنظيم شده به صورت تدريجي ارزش يوان را افزايش خواهد داد .

خبرگزاری فارس