شوراي دولتي چين براي بررسي تورم در اين كشور تشكيل جلسه داد


پكن - درپي افزايش تورم در چين كه فشار سنگيني را بر دوش طبقه كارگر و كشاورز اين كشور وارد كرده است ، شوراي دولتي چين به رياست ' ون جيابائو ' نخست وزير اين كشور تشكيل جلسه داد.
29aban89
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري شين هوا، در اين جلسه از مقامات دولت هاي محلي خواسته شد تدابير صحيح و ثمربخشي را به منظور كنترل فرايند گراني در نقاط مختلف كشور انديشيده و به اجرا در آورند.
در نشست شوراي دولتي چين همچنين تاكيد شد كه از ماه ژوئيه سال جاري (تيرماه ) و به واسطه عوامل گوناگون داخلي و خارجي قيمت انواع كالاها خصوصا محصولات كشاورزي رو به افزايش گذاشته و هزينه زندگي مردم را بالا برده است.
در اين نشست از مقامات دولتي محلي خواسته شد ضمن رعايت قانون بازار و عدم مداخله در فعاليت هاي توليدي، تامين كالاهاي مورد نياز مردم را تضمين نموده و با جلوگيري از هر گونه فعاليت غير قانوني افراد سودجو، اقدامات لازم را به منظور كنترل گراني جاري در كشور و تامين رشد باثبات و سريع اقتصاد چين به عمل آورند.
يادآور مي شود ، افزايش شاخص بهاي كالاهاي مصرفي و بالا رفتن نرخ تورم در چين، سبب نگراني مردم چين شده است.
براي مردم چين كه سبزيجات اصلي ترين ماده غذايي براي آنها محسوب مي شود ، افزايش 63 درصدي بهاي 12 قلم سبزي خبري غم انگيز محسوب مي شود واين درشرايطي است كه آينده روشني هم براي كنترل اين شرايط در كشور ديده نمي شود.
بسياري بر اين باورند كه رشد شتابان سريعترين كشور درحال رشد جهان در بالا رفتن بهاي كالاها بي تاثير نيست واين امر مي تواند سبب بروز مشكلاتي براي بسياري از قشرهاي فقير جامعه ازجمله كارگران مهاجر، روستاييان و كشاورزان و شهرنشينان كم درآمد شود.