بانک جهانی : پروژه های ترانزیتی ابتکار یک کمربند – یک راه افزایش دهنده تولید ناخالص داخلی کشورهای فعال در این ابتکار

بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی ، پروژه های ترانزیتی ابتکار یک کمربند – یک راه تولید ناخالص داخلی کشورهای فعال در این ابتکار را تا 3/35 درصد و رفاه هزینه بخش زیرساخت هاست 2/81درصد افزایش داده است .

طبق این گزارش ، آثار این پروژه ها بر کشورهای فعال در ابتکار یک کمربند – یک راه براساس گروه های درآمدی و منطقه ای متفاوت است .پیش بینی می شود کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا و کم درآمد از اصلاحات صورت گرفته در بخش زیرساخت منتفع گردند.

تمامی کشورها با تاخیر مرزی روبرو هستند ، بنابراین کشورهای غیرفعال در ابتکار یک کمربند – یک راه می توانند از این امتیازات اصلاحات تسهیل تجاری برخوردار گردند . کشورهای کم درآمد که زمان تاخیر مرزی در آن ها زیاد است می توانند از مدیریت بهبود یافته مرزی بهره مند گردند .در نتیجه تقاضای نیروی کار موجب افزایش دستمزد می شود. 

طبق این گزارش پروژه های ترانزیتی مربوط به ابتکار یک کمربند – یک راه می توانند تولید ناخالص داخلی کشورهای غیرفعال در ابتکار یک کمربند – یک راه را تا 2/61 درصد و تولید ناخالص داخلی جهان را تا 2/87 درصد افزایش دهند.

بانک جهانی با ارائه نمونه ای نحوه تاثیر ابتکار یک کمربند – یک راه و تغییر فضای اقتصادی در کشورهایی فعال در این ابتکار را نشان داد . زمان تخمینی حمل دریایی از چین به اتحادیه اروپا 30 روز می باشد اما با قطار این زمان به نصف می رسد و هزنه کمتری نیاز دارد. کاهش زمان و هزینه تاثیر شگرفی بر برخی کالاها دارد که بر انتخاب و مجموع جریان تجارت بین الملل موثرند .

هدف از این ابتکار تقویت زیرساخت ها ، سرمایه گذاری و تجارت از طریق اتصال کشورها و مناطقی است که 60 درصد از جمعیت جهان و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهند.

به گزارش وزارت بازرگانی چین ،در سال گذشته تجارت کالای چین و کشورهای مجاور کمربند و جاده با رشد 16/3 درصدی به 1/3 تریلیارد دلار رسید.

حضور بانک جهانی در ابتکار یک کمربند یک راه

بانک جهانی اخیراً اعلام کرده است که بر اساس چارچوب مشارکت کشور ها، در کشورهای مجاور کمربند و جاده حضور جدی دارد .

این گروه متعهد به پرداخت 80 میلیارد دلار برای تقویت زیرساخت کشورهای مجاور این مسیر است و بر پروژه های زیرساختی ، تجاری ، اتصال و ارتباط خطوط لوله تمرکز دارد. همچنین با ارائه خدمات مشاوره و تحلیلی (ASA) به کشورها در رسیدگی به مسائل تجاری و ارتباطی کمک می کند.

منبع: ecns.cn