هدفمندی چین در تحقق گمرک هوشمند تا پایان سال 2025

گمرکات چین در نظر دارد نوآوری و کاربرد فناوری را ارتقا بخشد و تا پایان سال 2025 به گمرک هوشمند دست یابد .

به گفته نی یوفنگ رئیس اداره کل امور گمرک چین در نشست 18 آوریل ، فناوری های نوظهور امکان راه اندازی گمرک هوشمند هایتک را فراهم ساخته اند.

به گفته نی گمرکات چین نوآوری و استفاده از فناوری های جدید را ارتقا می بخشند . هدف ما راه اندازی گمرک هوشمند در سراسر کشور تا پایان سال 2025 است .

گمرکات چین در سال های اخیر بر استفاده از فناوری اطلاعات از جمله اینترنت اشیاء ، رایانش ابری و ابرداده ها تحقیق و پژوهش کرده است .

به عنوان مثال در خصوص تجارت بین الملل ، گمرکات چین سیاست "تک پنجره ای" را بکار بسته اند بطوریکه تجار خارجی می توانند مدارک محموله و مالیات را به صورت رایگان از طریق پلتفرم وب سایت مربوطه ارائه دهند که این امر از بایگانی تکراری اسناد و جابجایی بین مسئولان اجتناب به عمل می آید. چنین پیشرفتی موجب افزایش کارایی گمرک می شود.


منبع : چاینادیلی