2.7 میلیارد دلار کالا از هرمزگان صادر شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: 2 میلیارد و 716 میلیارد دلار کالا و محصول های تولیدی استان سال گذشته به خارج از کشور صادر شد.

خلیل قاسمی اظهار داشت: البته سال گذشته سه میلیارد دلار صادرات محصولات تولیدی در هرمزگان هدف گذاری شده بود که بیش از 90 درصد آن محقق شد. 

وی بیان کرد: بیشتر محصولات تولیدی هرمزگان به حاشیه خلیج فارس، کشورهای اروپایی و هندوستان صادر شده است. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: بر اساس برنامه ریزی ها، امسال صادرات سه میلیارد و 588 میلیون دلار محصول تولیدی استان هدف گذاری شده است. 

قاسمی با بیان اینکه دولت با تمام توان از صادرکنندگان حمایت می کند، گفت: افزون بر 76 درصد صادرات هرمزگان به تولیدات صنعتی و معدنی و 24 درصد دیگر نیز به سایر محصولات اختصاص دارد. 

وی ابراز داشت: وجود 22 بندر صیادی، 10بندر تجاری و صنعتی، 13 بندر چند منظوره، 3 بندرنفتی و یک بندر اختصاصی معدنی در 900 کیلومتر نوار ساحلی این استان از جمله قابلیت های ویژه هرمزگان برای رشد و توسعه صادرات است. 

اکنون یک هزار واحد صنفی و تولیدی در استان هرمزگان دایر و فعال است.

 

ایرنا