ترخیص کالاهای گروه ۴ در گمرک مانده ممکن شد

تغییرات گروه کالایی در سال ٩٨ و شرایط ترخیص و ادامه فرایند تجاری کالاهای اولویت ٤ که تأمین ارز شده و یا قبض انبار و بارنامه حمل برای آنها صادر شده ابلاغ شد.

به گزارش وزیر صنعت در مکاتبه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کرد، تخصیص ارز با نرخ دولتی برای 1270 قلم کالا پزشکی به شرط تایید سیستمی وزارت بهداشت در سال 98 نیز ادامه خواهد داشت.

در ادامه نیز به موضوع واردات کالاهای گروه 4 اشاره و آمده است، کالاهای اولویت ٤ که تأمین ارز شده و یا قبض انبار و بارنامه حمل برای آنها صادر شده، امکان ادامه فرایندهای تجاری (اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص) را خواهند داشت.

 

تسنیم