آذر 98

•فیلتر عنوان•     •نمایش #• 
•#• •عنوان مطلب• •تاریخ•
1 فراخوان حضور در سومین اکسپو واردات به چین-شهر شانگهای •چهارشنبه, 20 آذر 1398•
2 سفیر چین در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی گفت: بدون توجه به اقدامات آمریکا همکاریها با ایران را گسترش می دهیم •سه شنبه, 19 آذر 1398•
3 در همایش بررسی روابط اقتصادی ایران و چین مطرح شد •سه شنبه, 19 آذر 1398•
4 راه حل چین برای امنیت خاورمیانه •چهارشنبه, 13 آذر 1398•
5 اجلاس تمدن های کهن با حضور ایران در پکن گشایش یافت •شنبه, 09 آذر 1398•
6 رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: بازار چین اکنون بزرگترین بازار هدف غیر نفتی ماست •چهارشنبه, 06 آذر 1398•