اخبار و گزارشات آرشیو عکس

آرشیو عکس

نشست بررسی روابط اقتصادینشست بررسی روابط اقتصادی (1)
نشست با هیات اعزامی از دفتر توسعه تجارت خارجی وزارت بازرگانی چین مورخ 20تیر 97نشست با هیات اعزامی از دفتر توسعه تجارت خارجی وزارت بازرگانی چین مورخ 20تیر 97 (2)
نشست با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت بین الملل دالیان مورخ 12 تیر 97نشست با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت بین الملل دالیان مورخ 12 تیر 97 (1)
امضای تفاهم نامه فیمابین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت بین الملل دالیان مورخ 12 تیر 97امضای تفاهم نامه فیمابین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت بین الملل دالیان مورخ 12 تیر 97 (1)
برگزاری نشست با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت گوانگجو مورخ 97/4/6برگزاری نشست با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت گوانگجو مورخ 97/4/6 (1)
امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با شورای توسعه تجارت گوانگجو مورخ 97/4/6امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با شورای توسعه تجارت گوانگجو مورخ 97/4/6 (1)
نشست با هیات اقتصادی از استان نینگ شیا مورخ 97/3/13نشست با هیات اقتصادی از استان نینگ شیا مورخ 97/3/13 (2)
میزگرد کنفرانس اتاقهای بازرگانی بین الملل جاده ابریشم مورخ 12 می 2018 میزگرد کنفرانس اتاقهای بازرگانی بین الملل جاده ابریشم مورخ 12 می 2018  (1)
سمینار تجارت و سرمایه گذاری کمربند و جاده 12 آوریل 2018سمینار تجارت و سرمایه گذاری کمربند و جاده 12 آوریل 2018 (1)
نشست با فدراسیون نفت و صنایع شیمیایی مورخ 97/2/3نشست با فدراسیون نفت و صنایع شیمیایی مورخ 97/2/3 (1)
سخنرانی ریاست اتاق ایران و چین در مراسم افتتاح نمایشگاه east china fair مورخ 1 مارچ 2018سخنرانی ریاست اتاق ایران و چین در مراسم افتتاح نمایشگاه east china fair مورخ 1 مارچ 2018 (1)
نشست دستورالعملهای تجاری سیاستهای جدید ارزی 97/2/16نشست دستورالعملهای تجاری سیاستهای جدید ارزی 97/2/16 (2)
مراسم افتتاحیه پاویون ایران در منطقه آزاد شانگهایمراسم افتتاحیه پاویون ایران در منطقه آزاد شانگهای (2)
نشست مشترک با هیات اعزامی از فدراسیون مصالح ساختمانی چین مورخ 96/11/2نشست مشترک با هیات اعزامی از فدراسیون مصالح ساختمانی چین مورخ 96/11/2 (2)
مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین مورخ 96/9/13مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین مورخ 96/9/13 (2)
حضور صادرکنندگان ایرانی در نمایشگاه بین المللی جوهایحضور صادرکنندگان ایرانی در نمایشگاه بین المللی جوهای (2)
پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم دریایی قرن 21پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم دریایی قرن 21 (2)
غرفه آرایی تجار ايراني در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم دریایی قرن 21 گواندونگغرفه آرایی تجار ايراني در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم دریایی قرن 21 گواندونگ (3)
برگزاری جشنواره فرهنگی چین در تهرانبرگزاری جشنواره فرهنگی چین در تهران (1)
برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه تجارت و کالا اوراسیا 2017برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه تجارت و کالا اوراسیا 2017 (2)
ملاقات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با رئیس استان گواندونگ چین مورخ 96/6/13ملاقات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با رئیس استان گواندونگ چین مورخ 96/6/13 (2)
حضور شركتهاي ايراني در نمايشگاه بين المللي مواد غذايي گوانگجو چينحضور شركتهاي ايراني در نمايشگاه بين المللي مواد غذايي گوانگجو چين (1)
حضور دبیرکل اتاق ایران و چین در کنفرانس دوستانه اتاقهای بازرگانی مورخ 96/3/17حضور دبیرکل اتاق ایران و چین در کنفرانس دوستانه اتاقهای بازرگانی مورخ 96/3/17 (1)
گردهمايي دوستانه اتاقهاي بازرگاني با شوراي توسعه تجارت بين الملل پكن گردهمايي دوستانه اتاقهاي بازرگاني با شوراي توسعه تجارت بين الملل پكن  (1)
سخنرانی رئیس اتاق مشترک ایران و چین در چهارمین کنفرانس بین المللی تجاری و سرمایه گذاری اتاقهای بازرگانی شیانسخنرانی رئیس اتاق مشترک ایران و چین در چهارمین کنفرانس بین المللی تجاری و سرمایه گذاری اتاقهای بازرگانی شیان (1)
حضور ریاست در میزگرد کنفرانس اتاقهای بازرگانی بین المللی جاده ابریشمحضور ریاست در میزگرد کنفرانس اتاقهای بازرگانی بین المللی جاده ابریشم (1)
حضور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در نشست اعضای شورای بازرگانی جاده ابریشم در شیانحضور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در نشست اعضای شورای بازرگانی جاده ابریشم در شیان (1)
برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم شیانبرگزاری پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم شیان (2)
پاويون ايران در نمايشگاه واردات به چين در شهر كونشانپاويون ايران در نمايشگاه واردات به چين در شهر كونشان (2)
نشست با هیات تجاری از استان شانسی مورخ 96/2/26نشست با هیات تجاری از استان شانسی مورخ 96/2/26 (1)
سمینار همکاریهای اقتصادی ایران و چین در زمینه نفت، گاز و پتروشیمیسمینار همکاریهای اقتصادی ایران و چین در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی (1)
نشست با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت پکن مورخ 96/2/9نشست با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت پکن مورخ 96/2/9 (2)
نشست مشترک با هیات استان نینگ شیانشست مشترک با هیات استان نینگ شیا (1)
گزارش نشست با هیات تجاری از شهرweihai واقع در استان شاندونگ مورخ 95/9/30گزارش نشست با هیات تجاری از شهرweihai واقع در استان شاندونگ مورخ 95/9/30 (1)
سمینار همکاریهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و هنگ کنگسمینار همکاریهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و هنگ کنگ (1)
نشست رودررو بین فعالین اقتصادی ایران و هنگ کنگنشست رودررو بین فعالین اقتصادی ایران و هنگ کنگ (1)
نشست تخصصی ایران وهنگ کنگ در حوزه مخابرات توریسمنشست تخصصی ایران وهنگ کنگ در حوزه مخابرات توریسم (1)
نشست تخصصی ایران و هنگ کنگ در حوزه مالی و بانکینشست تخصصی ایران و هنگ کنگ در حوزه مالی و بانکی (1)
نشست با هیات اعزامی از شهرداری هانگجو مورخ 95/7/17نشست با هیات اعزامی از شهرداری هانگجو مورخ 95/7/17 (1)
ملاقات رئیس اتاق مشترک ایران و چین با هیات تجاری از دپارتمان سیاست و قانون گذاری شهرداری شن جن مورخ 95/7/17ملاقات رئیس اتاق مشترک ایران و چین با هیات تجاری از دپارتمان سیاست و قانون گذاری شهرداری شن جن مورخ 95/7/17 (1)
نشست با هیات اعزامی از انجمن دوستی استان سیچواننشست با هیات اعزامی از انجمن دوستی استان سیچوان (1)
بازدید وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی ایران از پاویون ایران در نمایشگاه اوراسیا بازدید وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی ایران از پاویون ایران در نمایشگاه اوراسیا  (3)
نشست با شورای توسعه تجارت استاننشست با شورای توسعه تجارت استان (1)
سخنرانی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در مراسم افتتاحیه نمایشگاه چین - اوراسیا سخنرانی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در مراسم افتتاحیه نمایشگاه چین - اوراسیا  (1)
سخنرانی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در کنفرانس توسعه صنایع نساجی طرح یک کمربند و یک جادهسخنرانی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در کنفرانس توسعه صنایع نساجی طرح یک کمربند و یک جاده (1)
امضای تفاهم نامه همکاری با شورای توسعه تجارت استانامضای تفاهم نامه همکاری با شورای توسعه تجارت استان (1)
سمینار همکاری صنعت پارچه و نساجی ایران و استان سین کیانگ چینسمینار همکاری صنعت پارچه و نساجی ایران و استان سین کیانگ چین (1)
امضای 28 توافق‌نامه همکاری در مجمع کارامای شین جیانگامضای 28 توافق‌نامه همکاری در مجمع کارامای شین جیانگ (2)
سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در کنفرانس کمربند و جاده کارامای 2016سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در کنفرانس کمربند و جاده کارامای 2016 (2)
نشست فعالان اقتصادی ایران با مدیران نمایشگاه های بین المللی چین در صنعت مبلماننشست فعالان اقتصادی ایران با مدیران نمایشگاه های بین المللی چین در صنعت مبلمان (2)
نشست با هیات تجاری از شورای ملی نساجی و البسه چین مورخ 4/1 /95نشست با هیات تجاری از شورای ملی نساجی و البسه چین مورخ 4/1 /95 (1)
سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در مراسم افتتاحیه ائتلاف شورای صنعتی کمربند و جادهسخنرانی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در مراسم افتتاحیه ائتلاف شورای صنعتی کمربند و جاده (1)
اولین جلسه هیات موسس شورای صنعتی کمربند و جادهاولین جلسه هیات موسس شورای صنعتی کمربند و جاده (1)
نشستهاي مذاكرات رو در رو با تجار مورخ 95/3/14 نشستهاي مذاكرات رو در رو با تجار مورخ 95/3/14  (1)
بازديد سركنسول ايران در گوانجو از پاويون ايران در نمايشگاه صنايع غذاييبازديد سركنسول ايران در گوانجو از پاويون ايران در نمايشگاه صنايع غذايي (2)
سمینار توسعه و تعمیق همکاریهای بنگاه های ایران و چینسمینار توسعه و تعمیق همکاریهای بنگاه های ایران و چین (2)
برگزاری همایش تجاری ایران و چینبرگزاری همایش تجاری ایران و چین (2)
سمینار همکاریهای اتاقهای بازرگانی جاده ابریشم شیان چین 2016سمینار همکاریهای اتاقهای بازرگانی جاده ابریشم شیان چین 2016 (1)
سخنرانی ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین در مراسم افتتاح شوراي بازرگاني جاده ابريشم چینسخنرانی ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین در مراسم افتتاح شوراي بازرگاني جاده ابريشم چین (1)
حضور اتاق بازرگانی ایران و چین در بیستمین کنفرانس همکاریهای تجارت و سرمایه گذاری غرب و شرق چین-13 می 2016حضور اتاق بازرگانی ایران و چین در بیستمین کنفرانس همکاریهای تجارت و سرمایه گذاری غرب و شرق چین-13 می 2016 (1)
پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم شیانپاویون ایران در نمایشگاه بین المللی جاده ابریشم شیان (4)
نشست با معاونت شهرداری شهر ایوونشست با معاونت شهرداری شهر ایوو (2)
سمینار همکاری های اقتصادی ایران و چین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمیسمینار همکاری های اقتصادی ایران و چین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (2)
پاویون ایران در نمایشگاه برندهای بین المللی جاده ابریشم دریایی چوانجوپاویون ایران در نمایشگاه برندهای بین المللی جاده ابریشم دریایی چوانجو (5)
نشست مشترك با هيات شوراي توسعه تجارت استان ججيانگ 95/1/17نشست مشترك با هيات شوراي توسعه تجارت استان ججيانگ 95/1/17 (1)
نشست اعضا اتاق بازرگاني ايران و چين با هيات اتاق بازرگاني عمومي هنگ كنگنشست اعضا اتاق بازرگاني ايران و چين با هيات اتاق بازرگاني عمومي هنگ كنگ (1)
ميزباني از هيات شوراي توسعه تجارت هنگ كنگ 95/1/23ميزباني از هيات شوراي توسعه تجارت هنگ كنگ 95/1/23 (1)
ملاقات معاون اتاق بازرگاني عمومي هنگ كنگ با روساي اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني ايران و چينملاقات معاون اتاق بازرگاني عمومي هنگ كنگ با روساي اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني ايران و چين (1)
سمینار بین المللی توسعه همکاری چین و ایران در هایکوسمینار بین المللی توسعه همکاری چین و ایران در هایکو (1)
نشست مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین -نوبت دومنشست مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین -نوبت دوم (1)
نشست مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین -نوبت اولنشست مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین -نوبت اول (1)
نشست مشترک با شورای توسعه تجارت گوانگجونشست مشترک با شورای توسعه تجارت گوانگجو (1)
برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی آشنایی با فرآیند بازرگانی بین المللیبرگزاری اولین جلسه دوره آموزشی آشنایی با فرآیند بازرگانی بین المللی (1)
ملاقات با رئیس کنفرانس مشورتی سیاسی استان خوبیملاقات با رئیس کنفرانس مشورتی سیاسی استان خوبی (1)
سخنرانی ریاست اتاق ایران و چین در سمینار جاده ابریشمسخنرانی ریاست اتاق ایران و چین در سمینار جاده ابریشم (1)
حضور ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین در نشست همکاری های اقتصادی ایران و چینحضور ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین در نشست همکاری های اقتصادی ایران و چین (1)
ضیافت نهار با مدیر کل آسیای وزارت بازرگانی چینضیافت نهار با مدیر کل آسیای وزارت بازرگانی چین (1)
برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه شیانبرگزاری پاویون ایران در نمایشگاه شیان (2)
نشست هیات مدیره اتاق ایران و چین با روسای اتاق بازرگانی ایران و تهراننشست هیات مدیره اتاق ایران و چین با روسای اتاق بازرگانی ایران و تهران (1)
نشست با هیات اعزامی از سین کیانگنشست با هیات اعزامی از سین کیانگ (1)
نشست با سرکنسول و رایزن بازرگانی جدید ایران در شانگهاینشست با سرکنسول و رایزن بازرگانی جدید ایران در شانگهای (2)
نشست اتاق مشترک ایران و چین با سرکنسول و رایزن بازرگانی جدید ایراننشست اتاق مشترک ایران و چین با سرکنسول و رایزن بازرگانی جدید ایران (1)
 پاویون ملی ایران در نمایشگاه اکسپو کالا و تجارت اوراسیا پاویون ملی ایران در نمایشگاه اکسپو کالا و تجارت اوراسیا (2)
نشست با هیات اعزامی از اداره بازرگانی ایالت سین کیانگنشست با هیات اعزامی از اداره بازرگانی ایالت سین کیانگ (2)
بازدید رئیس اتاق ایران و چین از پاویون ایران در نمایشگاه مواد غذایی گوانجوبازدید رئیس اتاق ایران و چین از پاویون ایران در نمایشگاه مواد غذایی گوانجو (1)
برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه شیانبرگزاری پاویون ایران در نمایشگاه شیان (1)
ملاقات با رئیس اتاق بازرگانی صنایع غذایی گوانگجوملاقات با رئیس اتاق بازرگانی صنایع غذایی گوانگجو (1)
ملاقات با رئیس فدراسیون صنایع و بازرگانی استان گوانگدونگملاقات با رئیس فدراسیون صنایع و بازرگانی استان گوانگدونگ (1)
نشست مشترک با هیات اعزامی اتاق بازرگانی استان سیچواننشست مشترک با هیات اعزامی اتاق بازرگانی استان سیچوان (2)
نشست مشترک با هیات خودروسازان چینینشست مشترک با هیات خودروسازان چینی (1)
بازدید رئیس اتاق ایران و چین از نمایشگاه فن آوری شن جنبازدید رئیس اتاق ایران و چین از نمایشگاه فن آوری شن جن (1)
ملاقات هیات اتاق ایران و چین با رئیس کنفدراسیون بازرگانی و صنایع گوانگجوملاقات هیات اتاق ایران و چین با رئیس کنفدراسیون بازرگانی و صنایع گوانگجو (1)
نشست مشترک با سرکنسول ایران در هنگ کنگنشست مشترک با سرکنسول ایران در هنگ کنگ (1)
نشست مشترک با رایزن بازرگانی ایران در چیننشست مشترک با رایزن بازرگانی ایران در چین (1)
ملاقات اتاق ایران و چین با هیات شورای توسعه تجارت سین کیانگملاقات اتاق ایران و چین با هیات شورای توسعه تجارت سین کیانگ (1)
نشست میز کشوری چین مورخ 93/05/19نشست میز کشوری چین مورخ 93/05/19 (3)
نشست اتاق ایران و چین با هیات اعزامی از دفتر امور خارجه شهر دونگواننشست اتاق ایران و چین با هیات اعزامی از دفتر امور خارجه شهر دونگوان (2)
سمینار بررسی صادرات صنایع دستی به چینسمینار بررسی صادرات صنایع دستی به چین (2)
بازدید رئیس اتاق ایران و چین از چهارمین نمایشگاه اوراسیای چینبازدید رئیس اتاق ایران و چین از چهارمین نمایشگاه اوراسیای چین (5)
کنفرانس توسعه روابط تجاری کشورهای جاده ابریشمکنفرانس توسعه روابط تجاری کشورهای جاده ابریشم (3)
حضور رئیس اتاق ایران و چین در ملاقات ریاست محترم جمهور با ایرانیان مقیم چینحضور رئیس اتاق ایران و چین در ملاقات ریاست محترم جمهور با ایرانیان مقیم چین (3)
بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و چین در مازندرانبررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و چین در مازندران (1)
پانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و چینپانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و چین (1)
میزبانی از هیات نمایشگاه کانتونمیزبانی از هیات نمایشگاه کانتون (2)
مجمع عمومی سالیانه نوبت دوممجمع عمومی سالیانه نوبت دوم (3)
مجمع عمومی سالیانه نوبت اولمجمع عمومی سالیانه نوبت اول (3)
میزبانی از هئیت شورای توسعه تجارت بین المللی شن جنمیزبانی از هئیت شورای توسعه تجارت بین المللی شن جن (3)
جشن دهمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی ایران و چینجشن دهمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی ایران و چین (4)
همایش چالشهای صادرات به چینهمایش چالشهای صادرات به چین (18)
کنفرانس مطبوعاتی اکسپو 2010کنفرانس مطبوعاتی اکسپو 2010 (7)
سمینار گوان شیسمینار گوان شی (17)
همایش هنگ کنگهمایش هنگ کنگ (14)
جلوه هایی از شانگهایجلوه هایی از شانگهای (10)
نشست مشترک با هیئت CCIPT پودونگ شانگهاینشست مشترک با هیئت CCIPT پودونگ شانگهای (5)
سمینار هنگ کنگسمینار هنگ کنگ (6)